Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-05

Färgning av cellulosa och textilfibrer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jaakko Pöyry AB ingår i Jaakko Pöyry Groups globala nätverk för lokal service med tjänster inom projektstyrning, process, anläggnings-projektering, el/instrument och automation.

Verksamheten är organiserad i två operativa regioner och en processdivision med spetskompetens inom massa och papper. Sammanlagt är vi 200 medarbetare sammanlänkade med modern data- och kommunikationsteknik för gemensamma projektinsatser. Enhetliga system och metoder säkrar kvaliteten och effektiviteten i uppdrag.

Jaakko Pöyry är världsledande på marknaden för konsulttjänster inom skogsindustrin. Kunnandet inom massa och papper utgör Jaakko Pöyry Gruppens hörnsten. Jaakko Pöyry utför uppdragen direkt till skogsindustrin såväl som genom leverantörer. Tjänsterna omfattar alla faser i ett industriprojekt, från förstudier till färdig anläggning.

Vår projekterfarenhet används även inom övrig processindustri: farmaceutisk industri, livsmedelsindustri, kemisk och petrokemisk industri inklusive offshore.

Frågeställning:

Vissa papperskvaliteter tillverkas färgade, t.ex. finpapper och mjukpapper. Vid tillverkning av färgade produkter innebär omställningen mellan olika färger och kvaliteter problem, vidare försvåras återanvändningen av kasserad produkt, s.k. utskott.

Uppdraget innebär bl.a. att:

1. Utreda bindningsmekanismer vid färgning av cellulosa- och bomullsfibrer

2. Utreda möjligheter att styra (förstärka) färgvidhäftning vid papperstillverkning

3. Utreda möjligheterna till användning av färgad råvara och förbättring av system och rutiner för färg/kvalitetsbyte.


Lämplig inriktning:
Kemiingenjör 120/160 p


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.