Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-31

Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker dig som är intresserad av att hjälpa oss att utveckla vår framtida strategi för kundanpassade rapporter.

Bakgrund X-jobb:
Proceedo¿s affärsidé är att sänka företags och organisationers totalkostnad för inköp och fakturahantering. Med användarvänliga IT-lösningar hanteras hela behov- till betalningsprocessen, vilket ger besparingar i form av bättre styrning samt lägre administrativa kostnader. Genom att Proccedo erbjuder sin lösning som en internetbaserad tjänst (ASP) sänks kostnaderna för licenser, drift och underhåll till ett minimum.

En stor fördel med den typ av IT-lösning som Proceedo erbjuder sina kunder är att kunden kan samla all data kring inköp och fakturering i ett system, vilket leder till bättre statistiskt underlag och därmed bättre kontroll över behov- till betalningsprocessen, ett område som ofta har varit relativt eftersatt vad gäller rapportering.

En utmaning med ASP-konceptet är dock att ge kunderna tillgång till rätt data samt möjlighet att konstruera sina egna rapporter, dels för att Proceedo med jämna intervall släpper nya versioner där datastrukturen ändras, dels för att de flesta rapportdesignverktyg har begränsningar vad gäller design av rapporter i den extremt distribuerade miljö som ASP innebär.

X-jobb rapportering, vårt mål är
1. Enkelhet, en person med relativt begränsade tekniska kunskaper skall snabbt kunna designa och driftsätta en rapport
2. Flexibilitet, ramverket kring rapporterna skall vara möjligt att vidareutveckla så att det klarar framtida versioner av Proceedo¿s inköpssystem.
3. Underhållbarhet, rapporterna skall vara stabila över flera utvecklingscykler, gamla rapporter måste fungera även efter nya förbättringar har genomförts i ramverket

Mer konkret så innebär detta antagligen att X-jobbet fokuseras mot:
1. Utredning hur kundanpassade vyer som återspeglar hela systemet kan implementeras och underhållas, mot vilka kunderna kan designa egna rapporter. Denna lösning är kraftfull och öppnar många möjligheter och är att föredra, men troligen kommer vi finna att denna typ av lösning är för svår att underhålla, eller
2. Utreda vilken data som kunderna faktiskt efterfrågar samt göra kundanpassade vyer som återspeglar just denna typ av data, samt vilka standardrapporter som på sikt behöver utvecklas mot dessa vyer. Detta alternativ är mer troligt.

Detta tror vi kan åstadkommas genom ett X-jobb (20 poäng) med följande huvudsakliga moment:
1. Strategisk omvärldsanalys och handlingsplan
2. Utvärdering av tänkbara alternativ, funktionella och tekniska, såsom utvärdering av kundernas krav och troliga framtida krav, vilka verktyg och externa ramverk som med fördel kan utnyttjas osv, samt avvägning mellan målen i stycket ovan: Enkelhet, Flexibilitet och Underhållbarhet.
3. Implementering av en fungerande pilot för någon del av Proceedo's system
4. Utvärdering av resultat

Vi tror att X-jobbet med fördel kan utföras av 2 personer, gärna med olika kompetens, en person med mer teknisk inriktning för att utreda olika tekniska alternativ samt en mer affärsorienterad person för att utreda kundernas önskemål och krav kring rapportering. Vi skulle föredra att arbetet påbörjas i februari.

Vi tror att du är van att arbeta självständigt, har inriktning/intresse mot såväl funktionell som teknisk utveckling av databaser och mjukvarusystem, har en viss erfarenhet av SQL (Oracle) samt är bra på att kommunicera (på Svenska). Vi ser gärna kvinnliga sökande.

Du kommer att utföra X-jobbet tillsammans med vår utvecklingsavdelning som sitter på Linnégatan i centrala Stockholm. Om detta låter intressant, kontakta [email protected]. För mer information om Proceedo, se www.proceedo.com  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.