Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-15

Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
HSB startade sin verksamhet 1923. Organisationen hade redan från början till uppgift att organisera en kapitalbildning bland medlemmar samt att för medlemmarnas räkning uppföra och förvalta bostäder. HSB vilar på den kooperativa grundidén att människor frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom en samägd och demokratiskt styrd organisation.

Många föreningar upplever starkt behov i att få ökat engagemang ute hos medlemmarna för att på bästa sätt utveckla arbetet och verksamheten i föreningarna. Det finns även svårigheter att få medlemmarna att ta ett styrelseuppdrag. Det här sliter hårt på både de medlemmar som ställer upp men också på föreningens arbete då det är många viktiga beslut som behöver göras inför framtiden.

Problemanalys
Idag är det få Brf:ar som har kunskap och möjlighet att arbeta med verksamhetsplanering. Det kan få konsekvenser i form av brister i informationshanteringen mellan styrelse och medlemmar. Detta i sin tur kan leda till att medlemmar får svårt att sätta sig in i föreningens verksamhet och inte känner delaktighet. Det tycks finnas en uppfattning hos några Brf-styrelser att deras medlemmar inte vet och förstår vad de äger och vad det innebär att bo i bostadsrätt. De förväntar sig delaktighet från medlemmarna men har verkligen medlemmarna fått den information som krävs för att förstå allt. Var i ligger felet? Vi vill nu hitta nuläget på hur hanteringen av kommunikation/information mellan Brf-styrelser och deras medlemmar ser ut inom HSB Nordvästra Götaland. Detta skulle ge oss värdefull kunskap, insikt och förståelse i projektet för hur och varför det ser ut som det gör i de olika Brf:arna.


Ett förslag till en undersökning är att göra en studie som undersöker medlemmarnas behov och önskemål inom en eller ett par bostadsrättsföreningar. Genom intervjuer skulle det vara möjligt att nå kunskaper om vad som skulle göra att resp. medlem engagerar sig mer i arbetet. Ett åtgärdspaket ska tas fram för att besvara; Vad behövs för att få en strategisk kommunikation inom HSB utifrån ett medlemsperspektiv. Vilka åtgärder behövs förutom strategisk kommunikation? Tänk om problemet inte är ett kommunikationsproblem?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.