Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-29

Krav på maskinutrustning för optimerad Tillgänglighet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund till examensarbete: Ökade produktionsvolymer och krav på sänkta produktionskostnader gör att tillgängligheten i maskinparken måste ökas ständigt.Volvo Skövde följer upp total tillgängligheten i form av TAK (Tillgänglighet - Anläggningsutnyttjande- Kvalitetsutbyte)
För uppföljning av produktionen används ett datoriserat uppföljnings system som ligger on-line.


Beskrivning av examensarbete: Analysera data från automatiska uppföljningssytemet och utifrån detta föreslå förbättringar av maskinutrustning för att optimera TAK-värdet.
Resultatet från exjobbet kommer att användas i specifikationer för maskiner vid utrustningsanskaffning.

Lämplig utbildning: Maskinteknik

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.