Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-11

Återvinning i KF-butikerna ¿ miljömässiga och ekonomiska vinster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg skall erbjuda hushållets behov av mat och övriga dagligvaror, samt de mest frekventa sällanköpsvarorna. Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg skall till kunder och medlemmar i samtliga butiker och stormarknader erbjuda:
- ett brett utbud prisvärda varor av god kvalitet
- ett kunnigt, engagerat och vänligt bemötande
- förtroende, trygghet och miljöansvar
Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborgs totalt 30 Konsumbutiker vill utveckla och förbättra arbetet med sin återvinning då det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att göra inom området. Examensarbetet kan läggas upp utifrån ett av nedanstående två
alternativ:

Alternativ 1:
Frågeställningar och punkter som kan bli aktuella i examensarbetet är:
- Hur hanteras restprodukterna i butikerna?
- Hur ser tjänsterna ut som företaget/butikerna köper?
- Transportlogistik
- Information till medarbetare och kunder

Alternativ 2:
Att göra en jämförande studie mellan en butik som idag har en väl utvecklad återvinningshantering med en butik som inte arbetat med frågan tidigare med avseende på
bl.a.:
- Ekonomi
- Miljö

Examensarbetet avser 10-20 poäng. Aktuellt våren 2005.
Den slutliga avgränsningen av arbetet görs lämpligen i samråd med studentens eget intresse i frågorna. För mer information kontakta
Gisela Falck
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.