Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-05

Förbättra miljöarbetet på NCC Road AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
NCC Roads levererar produkter och tjänster som används i och kring vägar. Men produkterna går också att använda till en rad andra ändamål. Affärsområdets verksamhet spänner över hela kedjan från produktion av kross- och asfaltprodukter till beläggningsarbeten, vägservice, vägunderhåll samt trafiksäkerhet i form av vägskyltar. Förslag på frågeställningar som är aktuella från hösten 2004:

1. Kartläggning av energiförbrukningen och utredning av möjliga åtgärder för att reducera energiförbrukningen främst på de områden med störst energiförbrukning.

2. Hur påverkar NCC Road AB's transporter omgivningen? Möjligheter finns att fokusera på enskilda anläggningar/beläggningsuppdrag eller att behandla helheten för vår verksamhet. Andra frågor som är intressanta inom området är skillnader mellan olika fordonsflottor och bränslen och åtgärdsförslag för förbättringar.

3. Hur ska vi tillämpa och implementera de nationella miljömålen i vår verksamhet? Hur kan de mätas/redovisas och hur ligger vi till idag? Kan beröra ett par eller flera av målen.

4. Undersökning vad som är normaltillstånd i vattendrag på olika områden, i skog, åker eller annan vegetation. Detta kan sedan kopplas till tillståndet på utgående vatten från våra berg- och grustäkter samt hur det påverkar miljön. Mätningar finns från tidigare år för pH, konduktivitet, nitrat, nitrit, fosfor osv. som kan kompletteras med mätningar under examensarbetet.

5. Vad innebär den nya miljöstandarden ISO 14001 för NCC Road AB och hur ska det implementeras i det befintliga systemet? Koppling till ISO 9001 är även intressant. (Start våren 2005)

6. Vad innebär de nya miljökraven från Vägverket/banverket/storstadskommunerna för NCC Roads AB? (kraven träder i kraft 2006, fastställs troligen under 2005 varför det är aktuellt som ex-jobb under våren 2005)

Frågeställningarna kan omarbetas och vi är även öppna för andra idéer från studenter men kravet är att examensarbetet skall vara av intresse för NCC. Kontakta oss gärna för en diskussion. Vidare kommer NCC Road AB avgöra vilka och hur många examensarbeten som kommer utföras beroende på vår egen arbetssituation och först till kvarn principen gäller. NCC har anlitat Miljöbron för rekrytering till examensarbeten. Kontakta Miljöbron för mer information.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.