Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-28

Fuzzy hash

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet syftar till att utveckla en jämförelseapplikation för stora mänger HTML-dokument. Den tilltänkta tekniken att undersöka och implementera en ¿fuzzy hash¿-algoritm för snabb jämförelse av html- sidor. Syftet med applikationen är att slutprodukten skall kunna identifiera snarlika webbsidor i en databas.

Arbetet ska ta stor hänsyn till tidigare forskning samt undersöka/tillämpa kända algoritmer. En kravspecifikation för verifikation och validering skall tas fram. Verifikation av vald lösning samt implementation av applikation ska utföras i Linux miljö i programmeringsspråken perl och/eller C/C++.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.