Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-23

Organisationsstruktur i en demokratiskt styrd organisation Skara Kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skara Kommun- Organisationsstruktur

Hur ser en optimal organisationsstruktur ut i en demokratiskt/politiskt styrd organisation med avseende på kvalitet och (kostnads) effektivitet?

Hur optimeras det politiska systemet med avseende på demokrati och förankring i anslutning till ovan? Dvs finns det motsättningar mellan högt ställda mål vad gäller kvalitet och effektivitet i organisationen och demokratiseringsprocessen?

Ibland har kommundirektören rollen som chef och ibland har den rollen som koordinator. Vad vill man uppnå med detta?
Hur ser det politiska systemet ut konkret?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.