Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-06

Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bolagsverket är en central registreringsmyndighet för frågor som rör immaterial- och associationsrätt. Bolagsverket ligger i Sundsvall. www.bolagsverket.se

Bolagsverket har sedan hösten 2003 låtit 450 medarbetare och chefer gått en psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling. Utbildningen har skett i internatform under två sammanhängande dagar.

Det övergripande målet med utbildningen var att ge en fördjupad självkännedom och respekt för andra personer samt ge tydlighet i sättet att samspela med andra. Målet var vidare att med denna insikt öka trivseln, minska stress och få ett öppnare klimat i teamet/gruppen, vilket i sin tur ska leda till en minskad sjukfrånvaro och därmed skapa en bättre arbetsmiljö.

Målsättningarna med utbildningen inom individ- och grupputveckling:
· Ökad självkännedom och därmed ökad förståelse/respekt för sig själv och andra
· Djupare insikt kring vilka roller individer spelar i arbetsgrupper, och bättre förståelse för vilka krav man kan ställa på individer för att de ska fungera och verka väl i grupper
· Ökad kunskap om gruppdynamik
· Förbättrad förmåga till intern och extern kommunikation
· Tydliggöra betydelsen av glädje och balans i livet ¿ familj, jobb, fritid

Bolagsverkets organisation bygger på kärnverksamheterna registrering samt kundservice. Därtill kommer ett antal s.k. stödfunktioner; IT, personal, ekonomi, juridik, projekt samt internservice. Detta gör att teamen/grupperna varit olika i antal personer, ålder och yrkeskategorier.

Vi är nu intresserade av att få detta utvärderat och söker dig som är intresserad av att göra ditt examensarbete/uppsats inom detta område.

Några frågor som bör besvaras i arbetet är:
- Vilken nytta har kursen haft i det dagliga arbetet?
- Vad tyckte medarbetarna om utbildningen?
- Har cheferna haft någon användning av kunskapen?
- Hur går vi vidare för att fortsätta att utvecklas ?
- Skulle det vara värdefullt med någon form av uppföljning?
- Vilket ytterligare stöd behöver cheferna/ medarbetarna?

Låter det intressant? Ta kontakt för vidare diskussion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.