Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-08

Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget utvecklar, konstruerar, tillverkar och marknadsför anläggningar och system för recirkulering, återvinning och rening av industriella processvätskor. Företaget finns i Vimmerby kommun och har vana av att arbeta i projektform tillsammans med studenter.

Problemformulering examensarbete dokumentation

Under våren 2005 kommer ett examensarbete att utföras. Syftet med arbetet är att komma med förbättringsförslag, för en befintlig anläggningstyp, med avseende på ergonomi, användar- och servicevänlighet. Anläggningen är ett ultrafilter som används för att filtrera bort icke önskade molekyler från en vätskeström. I samband med detta examensarbete vill vi gärna titta närmare på den dokumentation som levereras tillsammans med utrustningen. Dokumentationen beskriver hur anläggningen ska köras eller med andra ord vilka ventiler och vilka knappar som skall påverkas för att få en optimal drift. Den innehåller också bl.a. hur vissa service åtgärder genomförs.

Syftet med examensarbetet blir att utforma en dokumentation som skall vara lättförståelig och den skall ligga som mall för övrig dokumentation till andra anläggningar. Med en väl utformad dokumentation upplevs anläggningen enkel. Detta medför att vi inte behöver lägga så mycket tid på telefonsupport. Dokumentationen får gärna innehålla animationer då de flesta anläggningsskötarna har tillgång till datorer. Dokumentationen som skall utformas är för ett ultrafilter som används för att filtrera bort icke önskade molekyler från en vätskeström. Anläggningen består i stora drag av:

- 2 st sammanbyggda tankar
- 1 st cirkulationspump
- 1 st membran
- 15-tal ventiler i olika dimensioner
- 1 st nivåvakt för övervakning av nivån i tankarna
- 1 st flödesmätare för kontroll av renvattenflöde
- 1 st elskåp för manövrering av anläggningen

En förutsättning för att kunna genomföra arbetet är att man blir införstådd i hur man kör anläggningen. Praktisk utbildning kommer därför tillämpas.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.