Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-13

Marknadsanalys (JH 11)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget tillverkar och försäljer en ny patenterad svensk produkt inom Norden för bullerskydd och har marknadsföringslicens med ensamrätt för den nordiska marknaden. Företaget är relativt nystartad och har två anställda, men står inför en kraftig expansionfas och har nyligen fått in större beställningar.

Företaget vill ha hjälp med att hitta potentiella kunder till sin produkt i våra grannländer. Företaget arbetar med lösningar på bullerproblem och slutkonsumenten för deras bullerlösningar är omkringboende där bulleråtgärder genomförs. Slutkonsumenten är dock inte deras kund utan kan vara den entreprenör som staten eller kommunen anlitar för uppdraget. Företaget vill ha hjälp att analysera vilka deras kunder är och om det kan finnas nya potentiella områden/kunder för deras produkter.

Syftet är att genomföra en marknadsanlys i våra grannländer Finland, Norge och Danmark.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.