Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Högcelldensitetsodling genom cell engineering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbare/projektarbetare sökes till ett spännande projekt inriktat på att med hjälp av cell engineering åstadkomma höga celldensiteter.

Två vanliga metoder som används vid produktion av rekombinanta proteiner för att öka den totala mänden protein som produceras är batch- respektive fed-batch odling. En batch-odling innebär att man tillsätter allt substrat till reaktorn i början av processen. Fed-batchodlingen däremot kan påbörjas som en batch-process men under odlingens gång startas en feed som tillsätter ett substrat som begränsar cellernas tillväxthastighet. Denna metod används för att uppnå höga celltätheter och hög produktbildning och är den metod som används i industrin. Nackdelen med en fedbatch-odling är att den är mer tekniskt komplicerad och kräver mer utrustning och övervakning än vad en batchodling gör. Syftet med detta projekt är att använda bakterier med ett genetiskt förändrat näringsupptag och på så sätt åstadkomma samma gynnsamma förhållanden som fås i fedbatch-odling genom den enklare batch-tekniken.


Nyckelord för projektet:
Cellbiologi, cellfysiologi, metabolism, rekombinant proteinproduktion, batch-odling, fedbatch-odling, kvantifiering av proteiner, aktivitetsmätning på proteiner


Projektet kommer att utföras inom CBioPT (The Swedish Centre for Bioprocess Technology). CBioPT utvecklar och integrerar ämnesområderna kemi, biologi och ingenjörsvetenskap för att initiera och utföra forskning och utbildning som leder till framsteg i industriell bioprocessteknik. CBioPT är ett VINNOVA-initierat kompetenscentrum som har sin hemvist på KTH. I centrat är flera av Sveriges ledande bioteknikföretag medlemmar, tex AstraZeneca, Biovitrum, KaroBio, GE Health Care och Phizer.Om du är intresserad av projektet kontakta Katrin Markland ([email protected]) eller Emma Johansson ([email protected]) eller ring på tel 08-55378312.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.