Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-23

En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning
Bollnäs Kommuns näringsbolag BNC har likviderats. En kraftigt slimmad kommunal organisation har ersatt. Vid två sammanträffanden mellan kommunen och företagen i Bollnäs har olika utvecklingslinjer diskuterats.
Företagarnas styrelse i Bollnäs har vid en uppföljningsträff i oktober 2003, med de ovan nämnda träffarna som bakgrund, beslutat kontakta Högskolan i Gävle för att få hjälp med en kartläggning av småföretagarna i Bollnäs, byggd på enkäter och intervjuer.
Syftet med kartläggningen är att få svar på bl a följande frågor:
· Stöd och service
Kommunikation
· Samverkan
· Kapitalanskaffning
Rekrytering av arbetskraft, möjligheter - hinder
· Nätverk
· Synen på möjligheter till expansion
· Frågor om generationsväxling
· Behov av en samlingsplats
· M fl liknande frågor
Målgrupp är småföretag med 2 ¿ 20 anställda


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.