Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-26

Användarstudie av trädnavigeringsverktyg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
========

Ett verktyg för generering, editering och presentation av navigationskartor över webbplatser (sitemaps) är under utveckling och kommer att lanseras under vintern 2004/05. Verktyget bygger på en unik metod att visualisera stora informationshierarkier på ett överskådligt sätt. Visualiseringsmodellen, kallad Ring Tree, har varit under utveckling sedan våren 2001 och finns beskrivet i ett tidigare examensarbete hos IISLAB.

Förkunskaper
============

Vi vänder oss till studenter med ett intresse för användargränssnitt och människa-datorinteraktion. Ett intresse för formgivning och estetik är ett plus. Du bör ha läst kognitions-eller datavetenskap på magisternivå eller högre. Du bör ha läst kurser i Människa-datorinteraktion, kognitiv psykologi, programmering (helst Java) samt matematisk statistik. Om du tidigare har genomfört någon användarstudie är detta ett stort plus.

Syfte och målsättning
=====================

Syftet med examensarbetet är att ge en objektiv bild av hur Ring Tree förhåller sig till alternativa presentationssätt för träd, med avseende på effektivitet och användar-tillfredställelse (user-satisfaction). Studien ska också belysa hur grundläggande designprinciper påverkar olika gränssnitts prestanda, samt hur användarens kognitiva förmågor och egenskaper påverkar hennes prestationsförmåga med de olika gränssnitten. Examensarbetet bör ge en översikt över de teorier som finns på området och använda och eventuellt utveckla dessa för att förklara och tolka resultaten av studien.

Målet med studien är att identifiera Ring Trees styrkor och svagheter i förhållande till liknande gränssnitt, att ge ett bra underlag vid framtida val eller utveckling av trädnavigerings-verktyg, samt att bidra med kunskap om hur grundläggande designprinciper och kognitiva egenskaper påverkar prestationen vid användande av trädnavigeringsverktyg.

Utförande
=========

Första steget blir att läsa in dig på området och att göra en studie av de olika kognitiva aspekter på gränssnittsdesign som kan vara relevanta för examensarbetet. Utifrån denna ska du sedan göra ett urval av användargränssnitt som ska användas i användarstudien, samt ett urval av uppgiftstyper som ska testas. Slutligen ska du ställa upp kriterier för hur urvalet av testpopulationen ska göras.

Nästa steg blir att planera själva användarstudien. Det innefattar bland annat att få tillgång till de gränssnitt som ska testas (kan innefatta en del programmering), att utforma frågeformulär och inte minst att få tag på villiga testpersoner. För att kunna utforma användarstudien på ett bra sätt krävs en eller flera preliminära användarstudier.

Till slut ska själva användarstudien utföras, dokumenteras och analyseras med hjälp av statistiska metoder, samt tolkas utifrån den teoretiska förstudien.

Utifrån de här ramarna kommer du som examensarbetare att få stor frihet i att utforma examensarbetet så som du vill ha det. En lite mer detaljerad beskrivning av examensarbetet finns på http://www.ida.liu.se/~johab/VisExjobb.pdf Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.