Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Plus-tjänstprojektet och dess betydelse för kunden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning.

Plus-tjänstprojektet är ett arbetsrehabiliteringsprojekt som bedrivs i socialförvaltningens regi sedan 1994. Resultatet följs upp årligen men det finns ingen långtidsuppföljning av hur det gått för de som deltagit. Syftet är att ta reda på vilka faktorer som avgör om en person kan etablera sig på den öppna arbetsmarknaden eller hitta en annan varaktig försörjning än försörjningsstöd.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.