Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-30

Nulägesanalys av energiförsörjningsituationen i Grästorp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Grästorp finns ett mål: att kommunen ska bli självförsörjande på energi. Green4u leder arbetet mot ovanstående mål tillsammans med olika konsultfirmor. Man önskar nu ett examensarbete gällande nulägesanalys av enegiförsörjningen i kommunen. Examensarbetet ingår som ett delmoment i ett större projekt och omfattar flera olika energiförsörjningsmetoder. Du kommer att samarbeta med olika miljökonsulter, kommunen och andra aktörer. Det finns stort utrymme i examensarbetet att forma det efter egna önskamål och intressen. Dessutom kan det finnas ytterligare områden av detta projekt som kan bli formuleras som examensarbete. Är du intresserad av energiutvecklingsfrågor och kan tänka dig att samarbeta med Grästorp? kontakta Miljöbron för mer information.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.