Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-03

Utvärdering av olika stabilisatorer för rekombinanta proteinläkemedel med hjälp av en spektrometrisk metod

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Octapharma AB i Stockholm söker en exjobbare till R&D avdelningen för framtagning av rekombinanta proteinläkemedel.

Vid utveckling av proteinläkemedel behöver proteinet stabiliseras för att klara förvaring under en längre period. Stabilisering av proteinet utförs på olika sätt, men gemensamt är att ett antal hjälpämnen, stabilisatorer, tillsätts till läkemedlet. Dessa stabilisatorer väljs ut genom ett stort antal studier där olika parametrars inverkan på proteinets stabilitet studeras.

Uppdraget för exjobbet är använda en spektrometrisk metod för att studera olika tillsatsämnens inverkan på proteiners termiska stabilitet. I uppdraget ligger en första fas där metoden optimeras för denna typ av studier, därefter kommer olika tillsatsämnens inverkan på proteinstabiliteten att studeras närmare. Erhållna resultat är tänkta att senare användas som en del vid formulering av proteinläkemedel.


Förkunskapskrav: Kurser omfattande 20 poäng i biokemi eller bioteknik.

Projektet avslutas med en skriftlig rapport, samt ett seminarium på R&D avdelningen.

Planerad start: Snarast

Arbetsplats: Stockholm, Hornsberg  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.