Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-21

Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
handleds på Högskolan av universitetsadjunkt Ola Eriksson, Institutionen för Teknik och Byggd miljö, Avd. Byggnadsanalys
Tel 026-64 81 45
e-post [email protected]

Handledning fås även av Mats Strömberg på Gävle Energi
Tel 026- 17 26 76
e-post [email protected]

Examinator är universitetslektor Mauritz Glaumann, Institutionen för Teknik och Byggd miljö, Avd. Byggnadsanalys
Tel 026-64 81 25
e-post [email protected]

Övrigt
Fysisk placering kan vara på Gävle Energi eller på Högskolan (byggforskningens hus på Brynäs) eller en kombination av båda. Högskolan äger ingen rätt att ekonomiskt kompensera för utfört examensarbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.