Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Attityder till digitalt mobilt spelande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker två examenselever som skulle vara intresserade av att studera attityder till mobilt digitalt spelande.

Titelförslag: Attitydundersökning avseende inställning till digitalt spelande

I och med att Svenska Spel kan komma att mista sin monopolställning i Sverige och bli konkurrensutsatt kan detta medföra att flera andra spelaktörer kan erbjuda digitala speltjänster för konsumenten på den inhemska marknaden.
I syfte att närma penetrera attityder avseende användares inställning till olika former av digitalt mobilt spelande erbjuds två examenselever att göra ett 20-poängs uppsatsarbete hos företaget Mobilico i Kista under perioden oktober 2004-februari 2005.

Du som är intresserad av spel och har en bakgrund inom data- och systemvetenskap/psykologi/sociologi/ekonomi och är intresserad av att undersöka attityder till olika former av digitalt spelande hos olika grupper är välkommen att höra av dig.

Ersättning utgår med 10.000:- kr i projektlön för varje examenselev vid avslutat examensarbete. Det finns möjligheter att få tillgång till en dator samt telefon några dagar/vecka i företagets lokaler i Kista Tower under examensarbetet.

Start: Oktober månad

Som handledare och kontaktperson kommer undertecknad (docent Mikael Goldstein) att fungera.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.