Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-12

Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En forskargrupp vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet, har sedan fyra år ett pågående forskningsprojekt ¿ Advanced Home Healthcare Environment - inom området telemedicin/televård. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Ortivus AB samt Linköpings kommun och Landstinget i Östergötland.

Som en del i projektet skall en patientmodul för att mäta olika fysiologiska parametrar i hemmet användas. Exempel på parametrar kan vara blodtryck, puls, EKG, andning och vikt. En utrustning som är utvecklad av Ortivus AB för telemedicin inom ambulansverksamhet och akutsjukvård skall användas och anpassas till hemmabruk (patientmodulen). Anpassningen skall syfta till att mätning och överföring av information skall kunna göras av patienten själv eller av närstående med ett minimum av utbildning. Vidare skall kvalificerade användare efter inloggning eller motsvarande kunna ges möjlighet att utnyttja mer avancerade funktioner. Patientmodulen kommunicerar lokalt via Bluetooth och på distans via GPRS. Arbetet kommer att innebära att lösningar tas fram i nära samarbete med patienter och vårdpersonal samt med Ortivus AB. Handledare kommer att finnas både på IMT, Linköpings universitet och på Ortivus AB. Arbetet skall ske i samarbete med hemsjukvården/primärvården och Hjärtsviktsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Resultat från examensarbetet kommer att användas direkt av patienter och vårdgivare i projektet. Examensarbetet skall ske i samarbete med utveckling av mottagande systemet.

Förslag till arbetsmoment
· Instudering av pågående forskningsprojekt
· Instudering av Ortivus ABs mätutrustning
· Krav- och designspecifikation tillsammans med forskningsprojektet
· Programutveckling och anpassning
· Implementering och test


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.