Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-20

Simulatorutveckling:

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech är världsledande inom effektiv simulering av högpresterande datasystem.

Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används vid utveckling av
framtida generationer av mikroprocessorer, minneshierarkier och
systemprogramvara. Våra användare kräver att kunna köra omodifierad
mjukvara inklusive operativsystem på våra simulatorer, vilket ställer
extremt höga krav på prestanda, funktionalitet och felfrihet.

Om detta exjobb:
Inom Simics ramverk har ett flertal datorer modellerats. Det är dock intressant att utreda hur man på ett effektivt sätt kan utveckla en modell för en arkitektur med begränsad dokumentation. X-jobbets mål är att utveckla en modell för en modern Apple Macintosh och att utveckla och beskriva de metoder som behövs för arbetet. Virtutech har tidigare utvecklat PowerPC-modeller och vissa av de device som behövs och det kommer också att finnas tillgång till referenshårdvara.
De arbetsuppgifter vi har att erbjuda är utmanande och spännande, med
krav på både breda och djupa kunskaper inom datorteknik. Viktiga
kunskapsområden för oss är datorarkitektur, virtuella maskiner,
operativsystem, programspråksdesign och kompilatorteknik. Du bör också
vara kreativ, relativt självgående, ha humor och tycka om att arbeta
både individuellt och i grupp.


Exjobbet är avsett för en person. Vi tar endast in examensarbetare som
går en utbildning på magisternivå (160 poäng eller högre).
Mer information finns på http://www.virtutech.com/about/thesis.html.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.