Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Du skall med utgångspunkt från Clara Vallis ansats för utvecklingsarbete i en mindre inlandskommun utvärdera förutsättningarna för kunskapsbaserad tillväxt. Kommunens näringsliv skall stå i fokus och nyttan med myndigheternas stödsystem och högskolans roll skall belysas ur ett perspektiv med ¿kunskapstillväxt¿.

Bakgrund:
Starka tillväxtregioner präglas idag ofta av ett antal starka aktörer som drar åt samma håll. Man talar om kluster och innovationssystem som viktiga drivkrafter för utvecklingen. Ett annat populärt begrepp är ¿Triple Helix¿ i vilket en samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och högskolor/universitet ger den drivkraft som behövs för att lyfta en ort/kommun/region. Högskoleorter arbetar med teknik-/företagsparker som skall stärka specialinriktade näringar. Vinnova driver på innovationsutvecklingen med nationella tävlingar där vinnare ges en kraftfulla och långsiktiga finansieringar för tillväxt.
I ¿landet emellan¿ - i mindre kommuner utanför högskoleort och storstad ¿ lever dock ofta en regional politik med stödsystem som präglats av den industriella utvecklingen kvar. Bidrag premieras till materiella investeringar (nya maskiner i verkstäderna). Arbetsförmedlingen ger anställningsstöd till många anställda inom distansoberoende tjänster (ex. callcenters) som kan vara relativt lättflyktiga.

Det saknas alltså inte utvecklingspengar, men reglerna möjliggör inte utveckling av kunskapsföretagande. Samtidigt som uttrycker att det är ett allvarligt problem att det finns en låg andel högutbildade och att konkurrensen från låglöneländer kommer att slå hårt mot tillverkningsindustrin.

Den regionala högskolan och distansundervisning möjliggör att människorna i landet emellan kan studera relativt enkelt, vilket människor med ambition och förmåga tar steget och utnyttjar. Detta är naturligtvis bra, men problemet med att arbetstillfällen för en högre utbildning saknas på hemorten kvarstår. Sannolikt flyttar utbildade till en större ort där man får ett jobb i nivå med sin nya utbildning.
Sammantaget är det svårt för landet emellan att mobilisera de resurser som behövs för att hänga med i den ¿nya¿ utvecklingen.

Uppdragsbeskrivning:

1. Tillsammans med Clara Vallis gå igenom grundläggande förutsättningar.

2. Studera ett antal befintliga publikationer inom närliggande områden, samt inriktning och regler för olika nationella/regionala stödsystem.

3. Intervjua lokala/regionala företrädare, näringslivsorganisation, utbildare, tjänstemän, politiker och företagare. Intervjua motsvarande roller och aktörer på en högskoleort som bedriver ett lyckat tillväxtarbete.

4. Analysera hur skillnaderna påverkar situationen och beskriva hur man kan förbättra situationen i en slutrapport.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.