Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Du skall tillsammans med ett fackkunnigt företag genomföra ett både både teoretiskt och praktiskt arbete för att ta fram ett spel där simulering för uppbyggnad av en affärsverksamhet är det centrala.

Bakgrund:

Utlokalisering och etablering av s.k. Callcenters har kommit att omfatta ett stort antal anställda i Sverige. Det har bl.a skapats många arbetstillfällen i Norrlands inland, då telefoni och datanät har gjort att tjänsterna kan utföras distansoberoende. CRM ¿ Customer Relations Management - har blivit ett begrepp för att öka kundnytta och servicegrad samtidigt som leverantörerna vill klättra i värdekedjan mot sina kunder. Etableringarna är dock långt ifrån problemfria, det är många anställda och det är ofta frågan om korta avtalstider där priset ofta är den enskilt viktigaste konkurrensfaktorn. Många människor skall utbildas och det skall skapas en väl fungerande infrastruktur (telefoni, datanät och andra tekniska systemstöd för verksamheten).

På grund av dessa problem är många företag villrådiga och ställer sig ständigt frågan;
-skall vi lägga ut våra distansoberoende tjänster på entreprenad?
- skall vi hyra in personal?
- eller skall vi ha en verksamhet/avdelning inom företaget som sköter våra externa kontakter?

Utgångspunkten för arbetet är att använda modern spelteknik för att genomföra utbildningar, simulera olika scenarion och utvärdera CRM-verksamheter.

Uppdragsbeskrivning:

Tillsammans med företaget definiera uppdraget; tydliggöra syfte och mål samt avgränsningar.
Benchmarking; studera liknande spel på marknaden (ex. sim city, reagens etc) för att ge underlag till ett CRM-spel.
Specificera den utvecklingsprocess som behövs, beskriva roller, tema, regissering, skådespelare (röster) och story för att göra spelet intressant, engagerande, relevant och lärande.
Ta fram ett embryo/prototyp med lämpligt utvecklingsverktyg och visa på ett avgränsat men praktiskt exempel på hur spelet kan utvecklas.
Slutrapportera och demonstrera.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.