Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-19

Open source dynamic traffic assignment

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Trafiksimulering är en datorintensiv verksamhet. Snabba algoritmer och god datalogisk design är nödvändiga för att få ett trafiksimuleringssystem som kan användas i verkligheten. De system som idag används i verkligheten är kommersiella system, som är svåra att anpassa för de speciella behov som varje stad har. Detta exjobb går ut på att utveckla en början till ett open source initiativ för dynamic traffic assignment. För referens till vad som finns idag, se http://www.olympum.com/~bruno/simetron.html

Examensarbetet förutsätter goda kunskaper i systemering, programmering, XML. Kravspecifikation sker tillsammans med användare, och ett system byggs upp, där vissa moduler implementeras, medan andra lämnas tomma. De moduler som implementeras skall optimeras med avseende på beräkningshastighet, där bland annat datalogiska strukturer, val av heap-implementation m m är betydelsefullt. Vi vill också att det grafiska användargränssnittet utvecklas realativt långtgående.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.