Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-24

Bilkörning och kognition

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Du som exjobbare kan få möjlighet att medverka i ett projekt som syftar till att utvärdera hur bra det svenska körprovet är på att fånga upp problem vad gäller kognitiva aspekter på bilkörning. De teoretiska modeller som finns på området fokuserar ofta på riskbedömningar och beslutsfattande, alltså högre kognitiva funktioner.

Frågeställningarna gäller dels grundläggande saker, som
¿ Hur tänker trafikinspektörer kring kognition och bilkörning?
¿ På vilka kriterier bedöms bilförarnas kognition och beslutsfattande?
¿ Hur samordnade är trafikinspektörerna i dessa frågor?

Frågeställningarna gäller också tillämpning av resultaten, som
¿ Hur kan utbildning och fortbildning av trafikinspektörer förbättras?
¿ Hur kan utbildningen av bilförare förbättras?
¿ Hur kan det svenska förarprovet förbättras?

Metoderna för att besvara frågeställningarna kan vara högst olika, det finns läge för att jobba med både kvalitativa och kvantitativa metoder, mer specifikt med exempelvis
¿ Intervjuer
¿ Observationer
¿ Enkäter
¿ Tester, skattningsskalor, etc.

Om studiens upplägg skulle medföra resor inom Sverige, bekostas de med projektmedel.

Undertecknad ställer upp som handledare. Jag finns vid Institutionen för Beteendevetenskap, Linköpings universitet. Arbetsrum vid institutionen kan ordnas.

Önskvärda bakgrundskunskaper är kognitionspsykologi och angränsande ämnen. Dessutom krävs grundläggande kunskaper i kvalitativ metod. Det är bra om man dessutom har grundläggande kunskaper i kvantitativ metod. Psykolog- och kognitionsvetarstudenter, exempelvis, bör vara väl lämpade för att genomföra föreslaget exjobb.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.