Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-19

Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Arbete pågår för att upprätta en informationsstrategi på webben (IDB) för att öka samarbetet mellan landskapen Hälsingland och Gästrikland. Tanken är ett för länet gemensamt informationssystem med bokningsfunktioner via de två portalerna www.halsingland.com och www.gastrikland.com. Detta virituella nätverk skapas för att det vardagliga samarbetet mellan landskapen ska bli effektivare. Önskan är att smidigare kunna möta den inkommande turismen i regionen. Marknadsföringen indelas i en värvande del som har hand om beskrivningen av landskapen med upplevelser, avstånd etc. och en säljande del som beskriver produktutbudet med övernattningar, shopping, aktiviteter etc.

Frågeställning:
Flera kommuner ska här dela på denna servicetjänst, hur ska samordning ske mellan kommunernas turistorganisationer?
Hur organiseras uppbyggnaden av IDB så effektivt som möjligt?
Hur ska tjänsterna prissättas för att bli en självbärande informations- och databas?
Vilken typ av bemanning behövs, vilken kompetens krävs hos personalen?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.