Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-09

Observatörer för differential-algebraiska modeller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Reglertekniska modeller av dynamiska system är ofta skrivna på
explicit tillståndsform, dvs. på formen

x' = f(x,u)

där x är en vektor av tillstånd, u styrsignaler och f(x,u) en
olinjär funktion som beskriver systemets dynamik. Metoder för att
styra systemet effektivt innefattar ofta en observatör,
dvs. ett filter som från uppmätta signaler och modellen skattar
tilståndsvektorn x. Observatörer baserat på explicita
tillståndsmodeller är ett välstuderat område och det finns en mängd
föreslagna metoder som visat sig fungera väl även i praktiken.

Från ett modelleringsperspektiv så är den explicita tillståndsmodellen
ovan inte alltid så naturlig. Detta beror på att vid ett
objektorienterat, fysikaliskt modellbygge så får man ofta en modell
som även innehåller algebraiska, dvs. statiska, ekvationer. Typiskt
modelleras olika komponenter separat som sedan kopplas ihop via
algebraiska villkor. Sådana modeller kallas
differential-algebraiska modeller och kan generellt skrivas

F(x',x,u)=0

Dessa modeller blir vanligare och vanligare då moderna modellerings
och simuleringsmiljöer baserade på Modelica och liknande
objektorienterade modelleringsspråk blir vanligare.

Teori och metodflora för att, baserat på en differential-algebraisk
modell, skatta tillståndet x är inte lika väl utvecklad som för
explicita tillståndsmodeller. Målen med det här exjobbet är att:

* Analysera ett antal i litteraturen föreslagna metoder. Beskriva
deras egenskaper och utvärdera deras för och nackdelar.
* Baserat på analysen ovan, se om det finns utrymme för att
utveckla egen metod/förbättra existerande metoder.

Ovanstående frågor angrips genom dels teoretiska studier men också
genom att tillämpa metoderna på praktiska system, tex. på uppmätta
data från vår turbomotor (Saab) i vår motortestcell.

Exjobbet riktar sig främst till en student med gediget
matematikintresse och en reglerteknisk eller systemteknisk profil på
sina studier.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.