Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-14

Mätning av turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i Hagors och som ett resultat av projektet EXPO Hagfors

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet EXPO Hagfors avslutas vid utgången av innevarande år. I slutredovisningen skall ingå en beräkning av indirekta sysselsättningseffekter som uppkommit som ett resultat av projektet. Vi behöver därför ha hjälp med att beräkna turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i Hagfors kommun under år 2004. Särskilda metoder behöver utvecklas och kombineras med traditionell TEM-metodik. Arbetet skall vara genomfört under hösten 2004. Se mer under www.expohagfors.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.