Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-30

Miljöpåverkan kring stora evenemang

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inför EM 2006 vill Miljöförvaltningen i Göteborg undersöka miljöpåverkan från transporter kring stora evenemang.
(1) Hur stort är transportarbetet och dess miljöbelastning för tillresande gäster då det gäller megaevenemang. Finns det undersökningar gjorda i samband med OS eller VM? (Frågan har endast tangerats i rapporten Evenemang, affärsmöjlighet och imageskapare) Kan en jämförande studie göras för EM -06?
(2). Hur stor är el, annan energi samt vattenförbrukning under ett megaevenemang?
Följdfrågor till ovanstående år också intressant.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.