Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-07

Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
På avdelningen Special Coatings Plastic på Becker Industrial Coatings i Märsta är en av uppgifterna att matcha ¿base coat¿- kulörer avsedda för plastdetaljer på bilar mot karossfärger. Kunderna är Volvo, SAAB, Opel m.fl. Kulörer bedöms i 5 vinklar (15°, 25°, 45°, 75°och 110°) både visuellt och med hjälp av en kulördator. Man tittar då på ljusheten (L) och tonen (grön ¿ röd, a; blå ¿ gul, b). Även aspekter som täckning, sparkling och DOI** är viktigt att hålla koll på. Effektkulörer varierar mycket beroende på betraktningsvinkeln på alla tre axlarna i koordinatsystemet L, a, b. En solid kulör kan man läsa in i en dator för att få ett formuleringsförslag, det är inte möjligt att göra med en effektkulör. Kulörmatchningsarbetet är idag väldigt tidskrävande och en kulördatabas för effektkulörer skulle ge stora tidsbesparingar.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en databas för framtagning av effektkulörer lämpligast ska byggas upp samt att börja bygga databasen och utvärdera resultatet.

Uppgift
Uppgiften innebär metodutveckling och optimering av kulörmatchningsprocessen av effektkulörer. Projektet innefattar framtagning av beslutsunderlag och uppbyggnad av en kulördatabas för effektkulörer. En undersökning om vad som är gjort på området och vilka möjliga dataprogram att bygga den tänkta databasen i som finns på marknaden ska göras. Ett antal pigment, både solida- och effektpigment, ska blandas till och appliceras för inläsning till databasen. Applicering kommer att ske med sprutmålningsrobot. Färgfilmer kommer att utvärderas med mikroskopi, X-rite, permascope ¿skickttjockleksmätare m.m.

Omfattning
Examensarbetet är 20 poäng vilket motsvarar 20 veckors arbete fördelat på litteraturstudie (2 v), Projektdefinition och upprättande av försöksplan (1 v), laborativt arbete (14 v) samt rapportskrivning och presentation av arbetet (3 v).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.