Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-31

Enkätundersökning av vårdtagare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi önskar att på ett professionellt sätt i kommunen ta emot de människor som vårdats på Landstingets vårdavdelningar då de bedöms vara utskrivningsklara.
Den enskilde ska känna sig trygg och känna att de har inflytande över planeringen inför utskrivning och att man blir bemött på ett värdigt sätt (även den närstående).

För att se om dessa kriterier uppfylls så krävs en utvärdering av de vårdtagare som vi har varit i kontakt med under en period.


Vad vi önskar få fram i enkätundersökningen:

¤ Hur länge vårdades personen på sjukhuset?

¤ Om personen hade kommunala insatser tidigare?

¤ Om det blev aktuellt med insatser eller utökning av insatser vid utskrivningen?

¤ Återgick personen direkt till hemmet efter vårdtiden?

¤ Kände personen sig trygg inför utskrivningen?

¤ Kände personen att han/hon hade inflytande på planeringen inför utskrivningen?

¤ Träffade personen mig,dvs Kontaktsköterskan under vårdtiden?

Detta lite kort vad vi behöver undersöka.
Det är ju många personer som passerat under hela året men tanken är att kanske ta ut personer från en tremånadersperiod alt slumpvis ett antal under året. Dessa detaljer diskuteras vid uppstart av uppdraget.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.