Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-07

Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom tillverkningsindustrin görs beräkningar av kompensering av de geometriska måtten vid bockning och kantpressar (luftbockning). Genom DIN normer och sk. k-faktortabeller är processen väldokumenterad vad gäller stålplåt. Däremot saknas dokumentation för plåtmaterial i aluminium och dess legeringar och det efterfrågar vi.

Då åtskilliga produkter idag tillverkas i dessa legeringar är kompenseringen ett problem som löses från fall till fall i olika företag genom erfarenhetsmässiga metoder. Man försöker uppskatta kompenseringsvärdena men har ingen teori eller norm att följa.
Då modellerna idag byggs i CAD miljö och plåtutbredningen sker med datorer (t.ex. med programvaran AutoPOL som vi utvecklat på FCC Software eller liknande program) är behovet av en teori eller norm för nämnda material uppenbar. I den moderna tillverkningsmiljön sker alltmer programmering och simulering av plåtbockning off-line från CNC maskinen.

FCC Software AB är ett litet företag men med erkänt hög kompetens, verksamt inom plåtutbredningsområdet i mer än 15 år. Företagets programvaror säljs i ett flertal länder på alla kontinenter. FCC Software AB kan erbjuda den handledning som behövs för att beskriva problematiken och beskriva de processer som hänger samman med tillverkningsmetoderna. Vi känner väl till marknaden och kan med största säkerhet säga att ingen vetenskaplig rapport eller publikation publicerats inom området.

Om du som läser detta söker ett väl avgränsat område inom Modern Produktionsteknik för examensarbete, så är du välkommen att kontakta oss för närmare beskrivning av hur arbetet skulle kunna genomföras. Helt kort kan nämnas att arbetet innebär mätning av geometriska mått i provserier. Analys av resultat samt formulering och presentation av en eventuell teori med slutsatser som kan användas i praktisk tillämpning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.