Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-15

Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Område Funktionshinder i Frölunda har sedan 1999 arbetat efter en speciell arbetslagsmodell. Vilken innebär att alla medarbetare i arbetslaget har var sitt ansvarsområde. Ansvaren är grupp/personal/budget/fastighet och MASkontaktansvar. Medarbetarnas roller gör att inga enhetschefer behövs.
Vi vill nu veta:
Vad tycker medarbetarna om att arbeta med denna arbetslagsmodell?
Fungerar rollfördelningen i arbetslaget?

Examensarbetet är lämpligt för bl a studenter inom personal och arbetslivsfrågor, psykologi, arbetsorganisationspsykologi, sociologi
och förvaltningsprogrammet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.