Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-26

Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utförs vid YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm.
Bakgrund
Adsorption av tensider på hydrofoba ytor är relevant för tillämpningar inom främst rengöring/dispergering. Inom rengöringsområdet är konsumentprodukter ett stort användningsområde och för denna typ av produkter krävs särskilt milda, men effektiva, tensider med goda miljöegenskaper. En sådan tensidgrupp är sockertensider, som idag används i viss utsträckning i tvålar och schampon. Sockertensider av typen alkylpolyglukosider kommer att studeras i detta projekt. Dessa tensider har en hydrofob del som består av en kolvätekedja och en hydrofil del som består av en eller flera glukosgrupper och de kan tillverkas av förnyelsebara råvaror. Projektet har framförallt ett vetenskapligt intresse då adsorptionen av dessa tensider på hydrofoba ytor hittills studerats i en mycket begränsad omfattning. Adsorptionen vid luft/vatten-gränsytan, samt på hydrofila ytor har dock tidigare studerats i större utsträckning.

Projektbeskrivning
Exjobbet kommer att utföras i samarbete med ett doktorandprojekt som handlar om adsorption av sockertensider. Det lämpar sig väl för dig som har ett intresse av forskning och av att fördjupa din kunskap inom ytkemiområdet. Den praktiska delen kommer huvudsakligen att bestå av indirekt adsorptionsmätning med tensiometri av alkylpolyglukosider som adsorberar på dispergerad PS/PMMA-latex. Från tensiometri erhålls ytspänningen för tensiden, och den adsorberade mängden beräknas genom att den uppmätta ytspänningen korreleras med motsvarande ytspänning i ett tensid/vatten-system utan latex. Adsorptionen kommer att studeras med avseende på kolkedjelängd och storlek på den hydrofila gruppen. I ett senare skede av projektet jämförs adsorption på latex med adsorption på polymerbelagda kiselytor uppmätt med ellipsometri. Resultaten kommer att jämföras med adsorption av andra nonjoniska tensider, samt av dessa tensider på hydrofila ytor. Utöver adsorptionsmätningarna kommer även framställning och karakterisering av latexdispersionen att ske inom ramen för exjobbet.

Praktisk information
20 veckor/20 poäng. Start: Hösten 2004. Vi söker dig med utbildning inom kemi/kemiteknik och angränsande områden.
Kontaktpersoner:
Maria Matsson, YKI Tel: 08-5010 6063 [email protected]
Professor Bengt Kronberg, YKI Tel: 08-5010 6057 [email protected]


YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett världsledande industriforskningsinstitut inom tillämpad yt- och kolloidkemi. Vi arbetar med industriell problemlösning för att skapa nya produkter och processer. Våra kunder återfinns inom en rad branscher ¿ papper och massa, tryckfärg och tryckning, adhesiver, läkemedel, biotech, livsmedel, industrikemikalier, konsumentprodukter, verkstad, färg, betong och keramer. Våra 85 medlemsföretag finns bland de internationellt ledande företagen i dessa branscher. 50% av våra industripartners är baserade utanför Sverige. YKI har 20 doktorander och årligen cirka 10 exjobbare.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.