Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-09

Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Projektets mål är att att genom studier av skumdynamik och -strukturer bidra till förbättringar i utvinningsgrad, selektivitet och effektivitet hos skumflotationsprocessen, en av de viktigaste processerna vid behandling av många olika typer av material. Bara inom mineralindustrin produceras sju miljoner ton koppar årligen i västvärlden liksom enorma kvantiteter zink, bly, guld och många andra icke-metalliska material.

Projektbeskrivning
Inom exjobbet kommer vi att studera inverkan av skumbildarens kemi, struktur och koncentration i förhållande till egenskaper hos mineralpartikeln (t ex storlek, form, heterogenitet, hydrofobicitet) och processvattnet. Dessutom planerar vi att studera hur partiklar fångas in och fäster vid bubbelytan samt ur partiklar transporteras genom skummet.

Vi planerar också att använda en rad med avancerade experimentella metoder, t ex ¿Froth Scan Column¿ som är en ny metod för att analysera skum. Den gör det möjligt att bestämma bubbelstorlek, stabilitetsindex, densitet, skumexpansion, koefficient, retentionsvärde, koalescens och fördelning, dessutom ytspänningsmätningar för att separera tidsskalan för gränsskiktsadsorption av skumbildarmolekyler, kollektormolekyler och partiklar. Vi kommer också studera inverkan av dessa komponenter på reologi, gränssiktselasticitet och dränage av tunna skumfilmer. Både traditionella fettsyre- och aminskumbildare kommer att studeras liksom nya syntetiska typer av skumbildarsystem (av polyglykol typ).

Praktisk information
20 veckor/20 poäng. Start: Snarast. Vi söker dig med utbildning inom kemi/kemiteknik och angränsande områden.

Kontaktperson:
Professor Bob Pugh, YKI Tel: 08-5010 6076 [email protected]

YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett världsledande industriforskningsinstitut inom tillämpad yt- och kolloidkemi. Vi arbetar med industriell problemlösning för att skapa nya produkter och processer. Våra kunder återfinns inom en rad branscher ¿ papper och massa, tryckfärg och tryckning, adhesiver, läkemedel, biotech, livsmedel, industrikemikalier, konsumentprodukter, verkstad, färg, betong och keramer. Våra 85 medlemsföretag finns bland de internationellt ledande företagen i dessa branscher. 50% av våra industripartners är baserade utanför Sverige. YKI har 20 doktorander och årligen cirka 10 exjobbare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.