Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-21

Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ökande mängder salt sprids i naturen p g a saltning av våra vägar under vintern. Saltet kan spridas till grundvattendepåer och på så sätt påverka kvaliteten av dricksvatten bl a. Syftet med det skisserade examensprojektet är att i första hand utvärdera den elektroniska tungas förmåga att mäta salthalt i jord vid grundvattendepåer. I andra hand kommer även instrumentets förmåga att mäta andra relevanta parametrar (ex. tungmetaller)att studeras.

Parametrar såsom drift, selektivitet, känslighet mot störande föroreningar, repterbarhet, känslighet, och modellering för att testa den elektroniska tungan i jämförelse med kommersiella konduktivitetsmätare kommer att utföras.

Examensarbetet sker i samarbete mellan S-SENCE (Swedish Sensor Center, ett kompetenscenter för bio- och kemiska sensorer) och VTI (Statens väg-och transportforskningsinstitut). Arbetet kommer huvudsakligen att utföras på VTI.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.