Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-06

Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fair Enterprise Network arbetar med att utveckla etiska företag i Nepal och sälja deras varor på världsmarknaden. Nepal har ingen industri och nästan allt arbete utförs för hand.
Vårt partner företag Watabaran arbetar med att återvinna papper och designa pappers produkter för företag och organisationer världen över. Pappersproduktionen idag sker nästan helt för hand, men för att kunna växa på världsmarknaden krävs effektivare produktionsteknik. Vi avser därför att mekanisera produktionen, det första steget är att bygga en pappersmaskin.
Maskinen kommer att tillverkas lokalt i Kathmandu, med de resurser som finns där och ska vara anpassad efter en småskalig produktion. Maskinen bör använda 1800-tals teknologi blandat med modern teknologi för att bli så effektiv som möjligt men samtidigt anpassad efter landets förutsättningar och företagets behov. Den ska även byggas med hänsyn till miljön, både i produktions- och drifts processen

Mekanisera bort fattigdomen
Pappersmaskinen är ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att ¿mekanisera bort fattigdomen¿. Vi arbetar med att utveckla företag vars mål är att skapa en positiv utveckling i Nepal och skapa arbete för diskriminerade grupper. Så länge allt arbete sker för hand finns det dock inte mycket utrymme för utveckling. Lönerna förblir låga och det ställer inga krav på högre utveckling. Genom att bygga Pappersmaskinen i Watabarn avser vi att undersöka hur man kan arbeta med att mekanisera och industrialisera produktionen i företag i fattiga länder på ett sätt som bidrar till välfärd och utveckling.
Projektet kommer att ledas av Björn Söderberg, grundaren av både Watabaran från Fair Enterprise Network Sweden och Stefaan De Maecker från Fair Enterprise Networks styrelse.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete i Nepal och utveckla en pappersmaskin tillsammans med oss och vår Nepalesiska partner?

Arbetet kommer att innebära en resa till Nepal för att undersöka lokala förhållanden och förutsättningar. Du kommer att arbeta tillsammans med oss och våra nepalesiska partners. Målsättningen är att utveckla, rita och beräkna kostnaderna för en maskin som är anpassad för Watabarans behov sedan kan produceras lokalt i Kathmandu. Maskinen ska byggas med hänsyn till miljön, både i produktions- och driftsprocessen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.