Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad är samhällsnyttan och den företagsekonomiska vinsten av att erbjuda en handikappanpassad och äldreanpassad kollektivtrafik i form av seniorrabatter på bussen, särskild Flextrafik etc. Minskar kostnaderna för äldreomsorgen, färdtjänsten osv eller är det mest en form av ökad service?

I Sandvikens kommun subventioneras resandet för de som fyllt 65 år kraftigt så att ett årskort på kollektivtrafiken kostar 1200 kr (för vuxna i övrigt 10625 kr).Ca 7% av resenärerna i stadstrafiken reser på detta seniorkort. I Juni 2004 togs ett nytt resecentrum i drift som är handikappanpassat. Redan tidigare är tåg och bussar anpassade till många funktionshinder.

En form av anpassad kollektivtrafik -anropsstyrd Flextrafik- finns i staden Sandviken, där man kan åka mellan 119 olika platser mellan kl 9 och 17 vardagar.

Har dessa åtgärder effekter på annan kommunal verksamhet? Ökar äldre och funktionshindrades möjligheter till ett rikt och självständigt liv och minskar därmed behoven av insatser från färdtjänst, ledsagarservice, hemtjänst och på sikt även från särskilda boenden (äldreomsorgen)?

För den som beviljats färdtjänst har man fördelen att man får åka dörr till dörr vart man vill inom kommunen, men egenavgiften är lite dyrare än en bussbiljett. Är mellanskillnaden i avgift tillräcklig för att den som har fysisk möjlighet väljer att resa kollektivt?

Kommunikationsenheten vid Sandvikens kommun ansvarar för den allmäna kollektivtrafiken, skolskjutsar och färdtjänst i kommunen och har en omsättning på ca 45 mkr per år. Mer information om verksamheten på http://www.sandviken.se/trafik

Arbetet kan vara beroende av närvaro i Gävleborg, men graden av detta beror troligen på hur arbetet läggs upp.
Kontaktperson är Kommunikationschef Mattias Andersson.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.