Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-01

Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton är ett företag som har utvecklat mjukvara, produkter och tjänster sedan mer än tio år under olika varumärken. Som verksamhet har det varit Digital TV, Interaktiv underhållning, konsultverksamhet samt två investmentbolag. Verksamheten har bedrivits främst i Europa. Företaget är idag ett konsortium med olika internationella kunder och partners. De senaste två åren har företaget drivit ett eget utvecklingsprojekt som har vuxit med ovan som bakgrund utan externa insatser vilket man avser att lansera med start i Skandinavien.

Bakgrund:
I och med en allt intensivare utbredning av datakommunikationsnätverken med allt fler användare och enheter uppkopplade skapas ständigt nya användningsområden och möjligheter, och utvecklingen sker i mycket rask takt. Fler användare betyder samtidigt en större sårbarhet och en allt större ¿lyssnande¿ skara, vilket också ställer allt större krav på säkerheten i ett distribuerat system. Hur vet jag att informationen inte avlyssnas och dessutom hamnar där den ska? Hur vet jag att du är den du säger att du är?

Uppgift:
Examensarbetet är en del i ett projekt och innefattar en studie av de tekniska förutsättningarna och befintliga tekniska lösningar och standarder gällande hantering av en säker datakommunikation i distribuerade system. Inom ramen för examensarbetet utvärderas även lämpliga strategier för säkerhetsfrågor, så som digitala signaturer och kopieringsskydd, från gällande förutsättningar. Examensarbetet innefattar förutom allmänna slutsatser och rekommendationer även förslag på implementationsmetoder och eventuella alternativ, samt utformning av en prototyp (alternativt ett ramverk) för en säker datakommunikation.

Sökande bör ha ett genuint intresse och grundläggande kunskaper i krypteringsmetoder, säkerhetsfrågor och närverkskommunikation. Ansökan skall inkomma per e-post: [email protected] och skall innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevet med ¿Security¿. Hör gärna av dig om du har frågor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.