Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-27

Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
På senare tid har vattenkraftens driftsmönster ändrats från en kontinuerlig drift till mer reglerad drift med många starter och stopp av aggregaten. När en generator startas och stoppas uppstår stora variationer av temperaturen och generatorn utvidgas något av värmen när den är i drift. Detta gäller speciellt för vattenkraftsgeneratorer som har stor diameter och relativt låga varvtal. På grund av denna utvidgning är generatorns stator infäst i fundamentet under med ett friktionsförband som ska tillåta en viss glidning i radiell riktning. Det finns olika typer av konstruktioner av dessa friktionsförband i Vattenfalls vattenkraftverk. På en del kraftverk har det blivit problem på grund av att friktionsförbanden inte har haft önskad funktion.

PROBLEMBESKRIVNING
Studera olika typer av konstruktioner på friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorns stator i fundamenten.
Undersöka olika konstruktioner och beskriva fördelar och nackdelar.
Undersöka vilka material som används i friktionsytorna hos Vattenfall AB Vattenkraft samt beskriva fördelar och nackdelar.
Undersöka om det finns andra material som skulle kunna vara möjliga att använda i dessa friktionsytor samt deras för och nackdelar

LÄMPLIG BAKGRUND
Civilingenjör, Maskinteknik eller Teknisk fysik, 180p. Gärna med inriktning konstruktion/materialteknik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.