Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-29

Video compression for streaming video in e-learning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Amfora Training och Panthera Film & TV har ett nära samarbete i att producera internetutbildningar med medicin och hälsa som inriktning. Utbildningarna presenteras i ett webbgränssnitt och kärninnehållet består av filmade föreläsningar av världsledande forskare. Ett framgångsrikt samarbete med Utbildningsradion, Karolinska institutet och försäkringsbolaget AFA gör oss unika.

Hittills har videomaterialet i Amfora Trainings utbildningar distribuerats på DVD-skivor, men i takt med att bredband blir allt vanligare blir också strömmande video ett allt mer önskvärt alternativ. Det här exjobbet på Amfora Training i Göteborg går ut på att utreda och optimera inspelningsförhållanden och komprimeringen på videoinnehållet i Amforas internetutbildningar.

Sökande med goda kunskaper inom medieteknik i allmänhet och digital video och videokomprimering i synnerhet premieras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.