Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-11

Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 47)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rörmokarn i Järvsö AB är ett företag som nyligen expanderat från 3-7 personer och som har 5 servicebilar. Verksamheten bedrivs i dag företrädesvis på olika platser samtidigt runt om i Ljusdals kommun.

Företaget har som ambition att effektivisera materialhanteringen.

I dag finns varulagret i en by i Järvsö och de anställda fyller på sitt lager i bilarna vid flera tillfällen under veckan. Målet är att förbättra logistiken inom företaget med minimerade materialhanteringstider. Man kommer inom kort att investera i större bilar för att på så sätt få längre framförhållning och färre tillfällen för påfyllnad. Samtidigt ska huvudlagret få information om de inköp som bör göras.

Uppdraget består i att ta reda på vilka lagerhållnings/inköpssystem som finns på området alternativt att utveckla ett nytt för företaget. Systemet ska vara mobilt, enkelt att använda och inte personalkrävande.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.