Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-02

Gymnasial vuxenutbildning - trender och tendenser i omvärlden !

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur ser statsmakterna på utvecklingen av gymnasieskolan ? Kan antalet platser inom gymnasial vuxenutbildning i Strängnäs minska ? Hur stort är utbildningsbehovet i Strängnäs i jämförelse med utbildningsnivån hos kommuninvånarna ? Hur många platser erbjuds i andra jämförbara kommuner ?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.