Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-04

Mätmetoder för undersökning av överstyrning hos accelerometrar.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagspresentation

I över 30 år har SPM Instrument utvecklat och tillverkat utrustning för övervakning av maskiner. Produkterna utgörs av allt från givare av olika slag till fasta och handhållna instrument och programvaror för presentation och analys av mätdata.

SPM Instrument är ett företagsnätverk av internationell karaktär där exporten utgör ca 90 %. FoU och tillverkning sker i Strängnäs som också är bas för den svenska försäljningsorganisationen. Koncernen SPM har ca 150 anställda varav 70 i Strängnäs.Beskrivning av examensarbete

Företaget tillverkar bl a vibrationsgivare i form av accelerometrar som baseras på en piezoelektrisk kristall och en seismisk massa. Elektroniken i givarna består av en laddningsförstärkare och dessa kan överstyras när de utsätts för mycket höga accelerationer vilket ger en lågfrekvent distorderad utsignal. Examensarbetet går ut på att finna lämpliga mätmetoder för att bestämma när en sådan givare blir överstyrd. För att excitera givarna används oftast skakbord, stötpulsgenerator och olika maskiner mm. För att karaktärisera accelerationen finns högfrekventa accelerometrar samt ett doppler baserat optisk instrument. Givarsignalen kan mätas med olika instrument och en efterföljande signalanalys görs lämpligen i LabVIEW. Lämpliga intressen för detta är mätteknik och signalbehandling.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.