Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-14

Automatiskt urval av relevanta nyckelord

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Har du ett brinnande intresse för språkteknologi och automatisk språkanalys? Vill du få möjlighet att applicera dina kunskaper i praktiken hos ett av sveriges snabbast växande marknadsföringsföretag? Då kan du vara rätt för detta examensarbete.

Företaget
Jajja Communications AB är en av Nordens ledande leverantörer av trafik från Internets sökmotorer. Vi arbetar med såväl lokala småföretag som några av världens största internationella koncerner. Våra produkter för sökmotortrafik genererar fler besökare till kundernas webbplatser, och våra sälj- och analysverktyg hjälper dem att förvandla dessa besökare till kunder.

Projektet
Målet är att konstruera ett system för att automatiskt extrahera relevanta nyckelord från webbsidor. Ditt examensarbete skulle kunna innefatta någon eller några av:

- Anpassning och utvärdering av existerande algoritmer för textsammanfattning och nyckelordsurval.
- Konstruktion av en system för att uppskatta hur relevant en sida är för en given mängd av nyckelord.
- Analys av existerande sidor för att finna lämpliga stoppord respektive ord med hög utväljande förmåga.

Beroende på hur arbetet avgränsas kan vi tänka oss att det lämpar sig för så väl 20p som 10p examensarbete. Det skulle även kunna vara möjligt för flera examens-arbetare att samarbeta med olika delproblem eller arbeta parallellt med olika infallsvinklar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.