Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-05

Språkutveckling - Integration

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inför höstterminen 2002 beslutade SDN Backa i Göteborg, att utlokalisera år 4-6 från Erikslundsskolan till andra skolor i Backa. Anledningen till beslutet var att främja elevernas språkutveckling och integration.
Erikslundsskolan är belägen i ett område med stor andel elever med invandrarbakgrund. Förhoppningen är att beslutet påverkat elevernas språkutveckling i positiv riktning. Jag önskar hitta intresserade studenter som kan åta sig utvärdering/forskning kring detta område som examensarbete.
För mer info om skola/utbildning i Backa http://www.backa.goteborg.se/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.