Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-11

Utprovning av skärgeometrier för stickstålsverktyg med skärbredd 16 mm.(Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid bearbetning av mycket tunga och grova arbetsstycken, t ex inom varvs- och olje/gasutvinningsindustrin, så används stickstålsverktyg med stora skärbredder, såsom exempelvis 16, 20 och 25 mm. Att bearbeta med dessa skärbredder ställer höga krav på verktygsmaskin, arbetsstyckets inspänning, verktygsinfästning, samt inte minst på hårdmetallskärets skärgeometri. Detta har naturligtvis sin grund i att denna typ av bearbetning leder till avsevärda skärkrafter, samt till mycket omfångsrika spånor som måste formas/brytas på lämpligt sätt.

Målet med föreliggande examensarbete är att via bearbetningstester ta fram en lämplig skärgeometri som dels formar, bryter och krymper spånan, samt dels ej ger upphov till för höga skärkrafter under spånavskiljningsförloppet.
Arbetet utförs på ett sådant sätt att initialt görs en utvärdering av befintliga geometrier, samt de bearbetningstester som redan utförts i företagets regi. Därefter föreslås modifieringar av befintliga geometrier och arbetet fortlöper genom att en lämplig skärgeometrisk form föreslås.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.