Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-26

Nyttjande av restprodukter i Polen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Polen är på väg in i EU och är ett land med mycket hög naturvetenskaplig kompetens. Samtidigt är Polen tungt industrialiserat och de tillhörande miljöskulderna är stora. Sverige har de senare åren utvecklat en spetskompetens att nyttja kunskap om restprodukter för att använda dem i byggande, speciellt map byggande av deponier.

Syfte
Underlag för ett kunskapsutbyte mellan Sverige och Polen, speciellt map VA-verksamhet

Metod
Inventering och beskrivning av situationen i Polen. Urval och studie av lösning i Polen och förutsättningar för tillämpning i Sverige eller tvärtom.

Förväntat resultat
Underlag för ett polskt svenskt seminarium på temat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.