Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-30

Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bombardier Transportation (BT) har höga krav på kemikaliehantering och kemikalieinventering är viktig del i BTs arbetet med miljöanpassad produktutveckling.

REACH, Registration EValuation Authorisation Chemicals, är ett förslag till en ny kemikalielagstiftning inom EU, där riskvärdering ligger till grund för reglering av kemiska ämnen. Den nya lagstiftningen kommer att kräva att tillverkare och importörer tar fram och registrerar information om sina ämnen i en central databas och att de använder denna kunskap för att säkerställa en ansvarsfull och välinformerad hantering av de risker som ämnena kan ge upphov till. Detta innebär att även Bombardier Transportation kommer att påverkas av REACH. Även om det kommer att dröja några år innan REACH träder i kraft finns det all anledning att förbereda sig för en sådan lagstiftning.

Det finns därför ett behov av att inventera och genomföra en riskanalys av de kemikalier som används under ett tågs livscykel, framförallt för med utgångspunkt från denna produkt se hur REACH kulle komma att påverka Bombardier, men också för att förbättra kemikaliehanteringen. För att underlätta arbetet utgår vi från en befintlig och lämplig produkt.

Uppgift:
- Att undersöka vad REACH innebär och hur lagstiftningen kan komma att påverka Bombardier Transportation med avseende på vilka produkter/kemikalier som ingår, definitioner, systemgränser, vad som gäller vid import/export och redovisningsansvar etc.
- Kemikalieinventera en av BTs produkter för att se vilka konsekvenser REACH skulle ha med utgångspunkt från denna produkt
- Produktionsfasen: gå tillbaka till de huvudleverantörer som levererar moduler innehållande mest kemikalier och eventuellt besöka dessa
- Användarfasen: service och underhåll, hur används kemikalierna i praktiken
-Undersök även hur operatörer t.ex. SJ sköter service och underhåll
- Retshanteringsfasen: hur hanteras kemikalierna och vart tar de vägen vid resthantering?
- Gör en riskanalys av de kemikalier som identifierats.
- Föreslå rekommendationer


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.