Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Optimizing traffic simulation with parallel computing

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Trafiksimulering är mycket datorintensiv. För att vara användbar i faktiska tillämpningar behövs olika verktyg inom computer science, såsom effektiva datastrukturer och distributed/parallel computing. Dessutom behövs ett förhållandevis användarvänligt GUI.

Detta exjobb går ut på att implementera ett trafiksimuleringssystem som i dag finns på Linux, skrivet i C++. Systemet behöver flyttas över till Stockholm, men det behöver också portas till Windows. Eventuellt kan man tillåta en blandad datormiljö för parallella processorer. Uppdraget går i första hand ut på att optimera systemets prestanda - med exempelvis parallella processorer, effektiv databashantering, effektiva datastrukturer m m - för att få ned beräkningstiden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.